Nilüfer/BURSA

+90 224 272 02 27

info@caslog.com.tr

Lojistik

Araçların Yüklenmesine İlişkin Ölçü, Yükseklik ve Usuller

Araçların Yüklenmesine İlişkin Ölçü, Yükseklik ve Usuller

Araçların yüklenmesi, taşımacılık sektöründe önemli bir konudur ve bu süreçte doğru ölçülerin kullanılması, uygun yüksekliklerin belirlenmesi ve doğru usullerin takip edilmesi büyük önem taşır. Bu makalede, araç yükleme işlemlerinde dikkate alınması gereken ölçüleri, yükseklikleri ve usulleri detaylı bir şekilde ele alacağız.

1. Araç Yüklenmesinde Güvenlik Önlemleri

Araç yüklenmesi, taşımacılık sektöründe önemli bir aşamadır ve bu süreçte güvenlik önlemleri titizlikle uygulanmalıdır. Güvenlik, yüksekliğin belirlenmesinden, yükleme ekipmanlarının kullanımına kadar her aşamada önceliklidir.

İlk olarak, yükseklik ölçüleri doğru bir şekilde belirlenmelidir. Yükseklik, taşınacak yükün cinsine, ağırlığına ve taşınacağı aracın özelliklerine göre hesaplanmalıdır. Bu sayede aracın üzerine yüklenen malzemeler aracın kapasitesini aşmayacak ve güvenli bir şekilde taşınabilecektir.

Güvenlik önlemleri ayrıca yükleme ekipmanlarının doğru ve güvenilir olmasını da gerektirir. Kaldırma ekipmanları, yüksekliği belirlenen yükü güvenli bir şekilde kaldırabilmeli ve araca yüklerken dengeli bir şekilde hareket edebilmelidir. Ayrıca, yükleme işlemi sırasında işçilerin ve çevredeki kişilerin güvenliği için gerekli tüm tedbirler alınmalıdır.

Araç yüklenmesinde güvenlik, sadece yükseklik ve ekipmanlarla sınırlı kalmaz. Aynı zamanda, yükleme işlemlerinin belirlenen kurallara ve standartlara uygun olarak yapılması da önemlidir. Bu kurallar, yükleme esnasında olası riskleri minimize etmeyi ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamayı amaçlar.

2. Taşıma Kapasitesine Uygun Yüksekliklerin Belirlenmesi

Taşıma kapasitesine uygun yüksekliklerin belirlenmesi, taşımacılık sektöründe verimliliği artıran ve güvenliği sağlayan önemli bir adımdır. Bu süreç, yükseklik hesaplamaları ve taşınacak yüklerin özelliklerinin doğru analizi ile gerçekleştirilir.

İlk olarak, taşıma aracının kapasitesi belirlenmelidir. Araç tipine, taşıma amacına ve taşınacak yükün ağırlığına göre belirlenen maksimum taşıma kapasitesi, yükseklik hesaplamalarında temel bir referans noktasıdır. Bu kapasite belirlemesi, aşırı yüklenmeyi önler ve aracın güvenli bir şekilde yol almasını sağlar.

Yükseklik belirleme sürecinde dikkate alınması gereken bir diğer faktör ise taşınacak yükün fiziksel özellikleridir. Büyük boyutlu ve hacimli yükler, taşıma aracının üzerine yerleştirilirken yükseklik hesaplamalarında daha dikkatli bir şekilde değerlendirilmelidir. Ayrıca, yükün taşıma aracı üzerindeki konumu ve dağılımı da göz önünde bulundurularak yükseklik ayarlamaları yapılmalıdır.

Taşıma kapasitesine uygun yüksekliklerin belirlenmesi aynı zamanda taşıma güvenliği açısından da önemlidir. Yükseklik hesaplamaları doğru bir şekilde yapılmazsa, aracın denge sorunları yaşaması ve güvenlik riskleriyle karşılaşması muhtemeldir. Bu nedenle, her taşıma işleminde taşıma kapasitesi ve yüksekliklerin uyumu titizlikle kontrol edilmelidir.

Güvenli Taşımacılığın Hayati Boyutları:

Karayollarında taşımacılık yapan araçların güvenle yolculuk yapmasını mümkün kılmak için Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı araç yüklemesinde bazı ölçü ve yükseklik sınırları getirmiştir. Bu sınırlamalar sayesinde insan ve eşya taşıyan araçlar yolda seyreden diğer araçlara ve karayolu yapısına zarar vermeden ilerlemiş olur.

Azami Genişlik

Araçların azami genişliği: 2,55 metre
Frigorifik taşıtların yalnız frigorifik yapılarında: 2,60 metre
Belediyelere ait troleybüsler: 2,65 metre

Azami Yükseklik

Araçların azami yüksekliği: 4,00 metre

Azami Uzunluk

Otobüs dışındaki motorlu araçlarda: 12,00 metre
Römorklarda: 12,00 metre
İki dingilli otobüslerde: 13,50 metre
İkiden çok dingilli otobüslerde: 15,00 metre
Yarı römorklu araçlarda: 16,50 metre
Mafsallı (Körüklü) otobüslerde: 18,75 metre
Römorklu otobüslerde: 18,75 metre
İki römorklu katarlarda: 22,00 metre

Azami Ağırlıklar

Dingil ve Dingil Grubu Ağırlıkları
Tahriksiz tek dingilde: 10 ton
Tahrikli tek dingilde: 11,50 ton
İki dingilli motorlu araçlarda aks grubu ağırlığı en çok;
Dingiller arası mesafe 1m’den az ise (d<1m): 11,50 ton
Dingiller arası mesafe 1 m ile 1.3 m arası ise  (1 m ≤ d< 1.3 m): 16 ton
Dingiller arası mesafe 1.3 ile 1.8m arası ise (1.3 m ≤ d< 1.8 m): 18 ton
Dingiller arası mesafe 1.3 m ile 1.8 m arası ise (1.3 m ≤ d< 1.8 m) (Motorlu Araçlar ve Römorkları Tip Onay Yönetmeliği veya Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmeliğinde belirtilen şartlarla): 19 ton
 İki dingilli römork ve yarı römorklarda aks grubu ağırlığı en çok;
Dingiller arası mesafe 1m’den az ise (d<1m): 11 ton
Dingiller arası mesafe 1 m ile 1.3 m arası ise  (1 m ≤ d< 1.3 m): 16 ton
Dingiller arası mesafe 1.3 ile 1.8m arası ise (1.3 m ≤ d< 1.8 m): 18 ton
Dingiller arası mesafe 1.8 m veya daha büyük ise (1.8 m ≤ d): 20 ton
Üç dingilli aks grubu ağırlığı en çok
Dingiller arası mesafe 1.3 m veya daha az ise ( d ≤ 1.3 m): 21 ton
Dingiller arası mesafe 1.3 m ile 1.4 m arası ise (1.3 m < d ≤ 1.4 m): 24 ton
Toplam Ağırlıklar
İki dingilli motorlu araçlar ve römorklarda: 18 ton
Üç dingilli motorlu araçlarda 25 ton / 26 ton*
Üç dingilli yarı römorklu araçlarla mafsallı otobüslerde: 28 ton
Dört dingilli motorlu araçlarda: 32 ton
Dört dingilli römorklu ve yarı römorklu araçlarda: 36 ton
Dört dingilli yarı römorklu araçlarda yarı römork dingil grubu ağırlığı 20 ton olan araçlarda: 38 ton
Beş veya daha çok dingilli yarı römorklu veya römorklu katarlarda: 40 ton
40 ft. boyutunda ISO konteyner taşıyan iki veya üç dingilli yarı-römorka sahip üç dingilli motorlu araçlarda: 44 ton

3. Farklı Araç Türlerine Göre Yükleme Prosedürleri

Farklı araç türlerine göre yükleme prosedürleri, taşımacılık sektöründe her aracın özelliklerine uygun şekilde yüklenmesini sağlamak adına oldukça önemlidir. Çünkü her araç tipi, taşıma kapasitesi, yüksekliği ve yükleme ekipmanları açısından farklılık gösterir. Bu nedenle, farklı araç türlerine göre özelleştirilmiş yükleme prosedürleri uygulanmalıdır.

Örneğin, kamyonetler genellikle küçük boyutlu yükleri taşımak için kullanılır. Bu araçlara yüklenen malzemeler, aracın yüksekliğini ve kapasitesini aşmayacak şekilde dengeli bir şekilde yerleştirilmelidir. Ayrıca, kamyonet yükleme işlemlerinde manevra kabiliyeti de göz önünde bulundurularak pratik ve güvenli yöntemler tercih edilmelidir.

Büyük çekiciler ise ağır yükleri taşıma kapasitesine sahiptir. Bu araçlarda yükleme prosedürleri daha titizlikle yapılmalıdır. Yükler aracın merkezine yerleştirilerek denge sağlanmalı ve ağır yüklerin araca zarar vermesini önlemek için uygun destekleme sistemleri kullanılmalıdır.

Daha hızlı taşıma ve dağıtım sağlayan kamyonlar ise genellikle önceden paletlenmiş yükleri taşımak için kullanılır. Bu durumda yükleme prosedürleri, paletleme standartlarına uygun olarak gerçekleştirilmelidir. Paletler araca doğru şekilde yerleştirilerek boşlukları minimize edilmeli ve yüklerin güvenli bir şekilde sabitlenmesi sağlanmalıdır.

4. Ağır Yüklerin Güvenli Bir Şekilde Taşınması

Ağır yüklerin güvenli bir şekilde taşınması, taşımacılık sektöründe özellikle dikkat edilmesi gereken bir konudur. Bu tür yüklerin taşınması sırasında doğru önlemler alınmazsa, ciddi güvenlik riskleri ortaya çıkabilir. Bu nedenle, ağır yüklerin taşınması özel bir titizlik ve planlama gerektirir.

İlk olarak, ağır yüklerin taşınacağı araç seçimi büyük önem taşır. Taşıma kapasitesi yeterli olan ve yüksek mukavemetli malzemelerden üretilmiş araçlar tercih edilmelidir. Bu araçlar, ağır yüklerin ağırlığını güvenli bir şekilde taşıyabilir ve taşıma işlemleri sırasında denge sorunu yaşanmaz.

Ayrıca, ağır yüklerin güvenli bir şekilde taşınması için doğru ekipmanların kullanılması da önemlidir. Güçlü kaldırma ekipmanları, yüklerin araca yüklenmesi ve boşaltılması sırasında kullanılabilir. Bu ekipmanlar, yüklerin düşme riskini minimize eder ve işçilerin güvenliğini sağlar.

Taşıma sürecinde ağır yüklerin sabitlenmesi de kritik bir adımdır. Sabitleme sistemleri, yüklerin araç içerisinde hareket etmesini engeller ve taşıma sırasında dengeyi korur. Ek olarak, taşıma esnasında düzenli kontrol ve denetimler yapılmalıdır. Böylece olası güvenlik sorunları erken tespit edilebilir ve önlem alınabilir.

5. Yüksek Yüklerin Taşınmasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Yüksek yüklerin taşınması, taşımacılık sektöründe özellikle dikkat edilmesi gereken bir konudur çünkü bu tür yüklerin taşınması sırasında bir dizi özel hususa dikkat etmek gerekir. Bu hususlar, yüklerin güvenli bir şekilde taşınmasını sağlamak ve olası riskleri minimize etmek adına önemlidir.

İlk olarak, yüksek yüklerin taşınması için uygun araç ve ekipmanların kullanılması önemlidir. Bu tür yükler genellikle vinçler veya yüksek kaldırma kapasitesine sahip diğer ekipmanlarla taşınır. Bu ekipmanların güvenilirliği ve kapasitesi, yüksek yüklerin sorunsuz bir şekilde taşınmasını sağlar.

Ayrıca, yüksek yüklerin taşınması sırasında dikkat edilmesi gereken bir diğer husus yükün stabilitesidir. Yük, taşıma aracına yerleştirilirken dengeli bir şekilde konumlandırılmalı ve sabitlenmelidir. Bu sayede yükün taşıma sırasında hareket etmesi önlenir ve güvenli bir taşıma sağlanır.

Yüksek yüklerin taşınmasında dikkat edilmesi gereken bir başka önemli husus ise güzergahın planlanmasıdır. Yüksek yükler genellikle aşırı uzun veya geniş olabilir, bu nedenle taşıma güzergahı önceden belirlenmeli ve olası engeller veya dar alanlar göz önünde bulundurulmalıdır.

Son olarak, taşıma sırasında yüksek yüklerin çevresel etkileri de göz önünde bulundurulmalıdır. Bu tür yüklerin çevreye zarar vermemesi için gerekli önlemler alınmalı ve taşıma süreci çevre dostu bir şekilde gerçekleştirilmelidir.

6. Yükleme ve Boşaltma İşlemlerinde Kullanılan Ekipmanlar

Yükleme ve boşaltma işlemlerinde kullanılan ekipmanlar, taşımacılık sektöründe verimliliği artıran ve güvenliği sağlayan önemli unsurlardır. Bu ekipmanlar, taşıma kapasitesine uygun olarak seçilmeli ve doğru bir şekilde kullanılmalıdır.

İlk olarak, yükleme ve boşaltma işlemlerinde kullanılan temel ekipmanlardan biri kaldırma sistemleridir. Forkliftler, vinçler, taşıma bantları gibi ekipmanlar, yükleri taşıma aracına yükleme ve boşaltma süreçlerinde kullanılır. Bu ekipmanların güvenilirliği ve taşıma kapasitesi, yükseklik ve ölçü hesaplamalarına uygun olmalıdır.

Ayrıca, yükleme ve boşaltma işlemlerinde kullanılan diğer önemli ekipmanlardan biri taşıma paletleri ve konteynerlerdir. Paletler, yükleri taşıma aracına yerleştirirken düzenli ve güvenli bir şekilde konumlandırmayı sağlar. Konteynerler ise büyük hacimli yüklerin taşınması için kullanılır ve yükseklik hesaplamalarına göre uygun boyutlarda seçilmelidir.

Yükleme ve boşaltma işlemlerinde kullanılan ekipmanların doğru bir şekilde seçilmesi ve kullanılması, taşıma sürecinde zaman tasarrufu sağlar ve işçi güvenliğini artırır. Ayrıca, bu ekipmanlar sayesinde yüklerin araca güvenli bir şekilde yerleştirilmesi ve boşaltılması mümkün olur.

 

Dış ticaret danışmanlığı için tıklayın